List of participants    Cyprus
Men
  Code Name
1 1041 CHRISTOU, Christakis
2 1042 IAKOVIDIS, Panikos
3 1043 LOIZOU, Nikos
4 1044 METHODIOU, Methodios
5 1045 PAPADOPOULOS, Ioannis
Total: 5
Women
No registration of participants